zasekunde.pl
Praga - Klasztor na Strahowie - biblioteka
Klasztor norbertanów na Strahowie (czes. Strahovský Klášter) – klasztor premonstratensów, na Hradczanach w Pradze, założony w 1140 roku. Jego biblioteka (Pomnik Narodowego Piśmiennictwa - czes. Památník národního písemnictví) liczy ogółem około 200 000 tomów, samych rękopisów 3000. Liczne starodruki i inkunabuły (około 1500). Dziś kompleks może poszczycić się najobszerniejszym, najstarszym i najcenniejszym księgozbiorem w Czechach. Slideshow: [showtime