zarshenasan3.com
ردیابی تاسیسات زیر زمینی با فلزیاب - شرکت زرشناسان | 09122302215| خرید و فروش فلزیاب
ردیابی تاسیسات زیر زمینی با فلزیاب گاهی هنگام نوسازی آسفالت خیابان ها دریچه های فاضلاب به زیر آسفالت قرار میگیرد . برای پیدا کردن این دریچه ها درچار مشکل می شوند . و یا حتی ممکن است شرکت مختلف در زمینه تاسیسات زیر زمینی مانند لوله کشی آب و گاز و یا حتی کابل های …