zarabanezendegi.com
گذاشتن سمعک خجالت ندارد - ضربان زندگی
گذاشتن سمعک خجالت ندارد اگر نمی توانید درست بشنوید، به صداهای اطراف خود واکنش نشان دهید، متوجه صحبت ها شوید و… همه این موارد باعث کاهش اعتماد به نفس و حتی استرس شدید در شما می شود. پس خجالت نکشید و حتما سمعک بگذارید. فراوری : نیره ولدخانی – بخش سلامت تبیان ناشنوایی و کم …