zarabanezendegi.com
بدشکلی های استخوانی - ضربان زندگی
با خوردن ویتامینD رفع می شود بدشکلی های استخوانی بدشکلی یا تغییر شکل های استخوانی و مفصلی از جمله مشکلاتی است که در سنین کودکی به دلیل برخی عوامل مانند کمبود ویتامین D به تدریج برای کودکان ایجاد و در صورت نبود تشخیص و درمان به موقع ممکن است ماندگار و در سنین بالاتر فرد …