zapytajemila.pl
Połączenie do Exchange Online poprzez PowerShell - ZapytajEmila.pl
Windows PowerShell pozwala nam zarządzać nie tylko serwerami lokalnymi ale również i zdalnymi. Takim zdalnym serwerem jest usługa Exchange Online dostępna m.in. w usłudze Office 365. Aby podłączyć się do takiego serwera, środowisko z którego się łączymy musi spełniać poniższe parametry: System operacyjny: Windows 8 or Windows 8.1 Windows Server 2012 or Windows Server 2012 …