zanza.tv
Babits Mihály pályaképe, költői indulása, ars poeticája
Babits életútjának és főbb alkotói korszakainak megismertetése. Babits szerepének, jelentőségének bemutatása a magyar irodalmon belül. Jellemző témák, gondolatok ismertetése. Kapcsolatkeresési, képzettársítási képesség fejlesztése.