zanza.tv
Ökoetika
Az evolúció elmélete, illetve az etológiai kutatások ráirányították a figyelmet az állatvilágra, illetve a természeti lények és az ember kapcsolatának megváltozott természetére. Ebben a tananyagban az állatok jogaira vonatkozó kérdéseket, érveket vesszük számba. Ezek vizsgálata az ember morális felfogását is jobban megvilágítja.