zairul.com
Kod Gitar Kepadamu Kekasih – M.Nasir, Hattan, Jamal Abdillah
Date: 21.01.2006 Tabbed by: Zairul.Com a.k.a Semb Subject : M.Nasir, Hattan, Jamal Abdillah – Kepadamu Kekasih Chords: Em 022000 Am 002210 D xx0232 B7 x21202 C x32010 E 022100 Em KepadaMu Kek…