zaensvet.si
Samooskrba - Energetsko svetovanje ZaEnSvet
Eko sklad: Javni poziv 71SUB – SO19 Razpisane so nove nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. Kaj je samooskrba? Samooskrba po tem pozivu je proizvajanje elektrike za lastne potrebe z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo stavbe. Namenjena je gospodinjskim in malim...