yomaraton.fi
Palaute ja kokemukset
Hyödynnämme kokemukset ja saamamme palautteet. Mm. lustavasti on suunniteltu viestijärjestelmän toteuttaminen yhteislähdön menetelmin eli laskenemme joukkueiden ajan yhteisaikojen perusteella.