yomaraton.fi
Lähtölistat
Alustavat lähtölistat ilman paikanpäällä tulevia ilmoittautuneita löytyvät Tulokset-sivulta tai Ilmoittaudu-sivulta. Virallinen lähtölista- ja tulostieto em. Tulossivulla. Odotamme kilpailuun n. 300 osanottajaa. Ennakkoilmoittautuneita on 178.