ympyraiset.fi
Miten selviytyä jännittävästä tilanteesta?
Näin voit auttaa lasta kohtaamaan pelkoja: 1. Jännitys ja pelot ovat normaalia Kerro lapselle, että jännitys ja pelot kuuluvat elämään, eikä jännittämisessä tai pelkäämisessä ole mitään väärää. Taustalla ovat aina tarpeet hyväksytyksi, nähdyksi tulemisesta ja turvallisuuden tunteesta. 2. Tarkastele omaa käyttäytymistäsi. Ylisuojelevaisuus voi tehdä lapsesta pelokkaan. Jos pelkkää reippautta korostetaan, lapsi saattaa alkaa piilottaa omaa