yirmisekiz.net
Ticari İşletme Hukuku Kapsamlı Ders Notu
TİCARET HUKUKU GİRİŞ Ticaret: Mal üretmek, satmak, hizmet sunmak ve bunlara aracılık etmek anlamına gelir. Ticaret Hukuku: Her tür ve yapıdaki ticaret işletmelerini ve bunların her türlü iç ve dış …