yirmisekiz.net
Nedensellik (İlliyet Bağı) ve Objektif İsnadiyet
Hiç kimse kendi hareketinin neden olmadığı, kendi hareketinin sonucu olmayan bir neticeden sorumlu tutulamaz. Bir neticeden dolayı sorumlu tutulabilmenin temelini, hareket ile netice arasındaki seb…