yilmazzenger.com
Medusa [MOHE001]
Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan Pagan kültürünün ünlü tanrıçası, Yerebatan sarnıcında bir kolonun alt altlığı olarak baş aşağı yerleşmiş olarak görebilirsiniz. İstanbul geçmiş kültürleri arasında en sancılı dönüşüm, Paganizmden Hristiyanlığa geçiş sürecidir. İkon yandaşlığı ikon karşıtlığı yasaklar uzun süren bu çatışmanın en aşağılayıcı en acımasız yerleştirmesidir. Bu nedenle kentin 4 katmanı yontumda […]