yhelteljel.ee
Meenutusi Tulemaalt ja Patagooniast
Tagantjärele väike (fotokaga tehtud) videolõik matkajate igapäevaelust: Esimese telkimiskoha koordinaadid: S 42° 06,217′ W 63° 44, 155′, teisel S 53° 13,363′ W 69° 14,268′…