yduoctiengiang.info
12 điều Y đức cần ghi nhớ của sinh viên ngành Y
Y Đức là phẩm chất cao quý của người làm trong công tác Y tế, vì thế mà ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường sinh viên ngành Y cần ghi nhớ 12 điều Y đức.