yduoctiengiang.info
HOT: Nhiều thí sinh không được xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2018
Học viện Khoa học Quân sự mới đây đã công bố danh sách những thí sinh không đủ điều kiện để xét tuyển vào trường năm 2018 do không tham gia sơ tuyển.