yduocsoctrang.info
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Hộ sinh Sóc Trăng năm 2019
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Hộ sinh chất lượng, Cao đẳng Y Dược Sóc Trăng thông báo tuyển sinh Cao đẳng Hộ sinh năm 2019.