yduoclongan.info
Những điều cần biết khi đặt kim luồn
Kỹ thuật truyền tĩnh mạch được thực hiện bằng kim luồn ngoại vi là phương pháp truyền tĩnh mạch sử dụng loại kim làm bằng ống nhựa mềm luồn vào trong lòng tĩnh mạch.