yasamx.com
Çok Şirin Şirince Köyü | YaşamX
18. yy sonları, 19. yy başlarında özellikle incir ve üzüm üretimi uzmanlaşan, 1800 haneli bir Rum kasabası olan Şirince Köyü, tarihimizin en hüzünlü olaylarından Türk-Yunan mübadelesi sırasında (1923) boşaltılıp, boşalan yerlere de tütün işçisi kökenleri Yunanistan Türklerinin getirilmesiyle tekrar yerleşim sağlanmış bir dağ köyüdür. İlk yıllarda tütün kökenli çiftçilerin toprağı kullanamaması nedeniyle büyük iç göç veren şehir, son yıllarda turizmin gücü ile tekrar ayağa kalkmaktadır. Ancak şuanda yerleşik yaşam çok düşük sayılarda olup resmi kaynaklara göre 536 kişi, bizim konuştuğumuz bir amcaya göre Şirince'nin nüfusu 450 kişi, bir diğerine göre ise 600 kişi dolaylarındadır. Gündüz özellikle esnaflık için köye gelen iş gücü akşamları ikamet ettikleri Selçuk, Kuşadası ve İzmir gibi yerlere geri dönmektedir. Günümüzde nüfusun çok ciddi bir kısmı turizmle geçinmekte olan Şirince'de genç nüfus ve yerleşik öğrenci neredeyse yok denilecek kadar azdır. Şirince'de ilk öğretim okulu var