yana.ludost.net
PlovdivConf
Наскоро бях на една конференция в Швеция. Там си говорихме с хора от цял свят за организацията и провеждането на големи (технически) конференции. Оказа се, че навсякъде значимите събития са в съотв…