yana.ludost.net
Игра (за тронове)
Ежедневните сблъсъци на мнения, очаквания, страхове и его са си игра, в която се гони победа – мерим си силите на характерите; броя неоправдани очаквания; мерим си сериозността на страховете,…