yana-mitseva.com
Любовта руши, любовта съгражда
(из дискусия във ФБ на тема дали любовта може да бъде разрушителна) Понякога е нужно да събориш старата изгнила, проядена къща с нестабилни основи, за да сътвориш новата здрава и стабилна къща. Пон…