yakumokai.org
松江ゴーストツアー2019 | 八雲会 | The Hearn Society:小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の研究・顕彰
行程 【集合:松江しんじ湖温泉駅】 → 【月照寺橋】 → 【月照寺】 → 【清光院】 → 【大雄寺】 → 【解散:松江しんじ湖温泉駅】 (松江観光協会のホームページより) 松江観光協会 - 観光ガイド|コース一覧|コース紹介開催日時: 2019 年 8 月 10 日 (土) 18:55 〜 2019 年 8 月 24 日 (土) 18:40 〜 2019 年 9 月 14 日 (土) 18:10
八雲会 (The Hearn Society)