yaaz.az
Azərbaycan balıqları haqqında məlumatlar
Balıqların hamısı su heyvanlarıdır və buna görə də su onların əsas mühitidir. Onlar müxtəlif olaraq, dənizlərdə, okeanlarda, çaylarda, və s. kimi su mühitlərində yaşıyırlar. Balıqların yaşayış şəraitləri: şirin və ya