xondhan.com
২১ মাৰ্চ, ২০১৬ – আন্তৰ্জাতিক অৰণ্য দিৱস
প্ৰতিবছৰে ১৩ মিলিয়ন হেক্টৰতকৈ অধিক অৰণ্য ধ্বংশ হয় ৷ ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে পৰিবেশৰ ভাৰসাম্য ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰাণী পৃথিৱীৰ পৰা চিৰকাললৈ হেৰাই গৈছে ৷ তদুপৰি অৰণ্যসমূহৰ ধ্বংশয়ে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিতো অৰিহণা যোগাইছে ৷ এই বিষয়ে সজাগতাৰ বাবে ২৮ নবেম্বৰ, ২০১২ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এক প্ৰস্তাৱযোগে প্ৰতিবছৰে ২১ মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক অৰণ্য দিৱস (International Day…