xondhan.com
Combine Cycle Power Plant
বৰ্তমান সময়ত বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে সমগ্ৰ অসমক এক অন্ধকাৰ পৰিবেশলৈ ঠেলি নিয়াটো পৰিলক্ষিত হয় ৷ বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বাবে আজিও বহু গাওঁ অঞ্চলৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে লেম্প বা চাকিৰ সহায় লৈ পঢ়িব লগীয়া হয় ৷ বিদ্যুতৰ অভাৱত অসমৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও পিছ পৰি আছে ৷ বৰ্তমানৰ যুগটো হৈছে আধুনিক যুগ ৷ এই আধুনিক যুগত নিত্য নতুন যান্ত্ৰ-পাতি অথবা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ…