xondhan.com
বাহুবলী-2 আৰু VFX
এছ এছ ৰাজমৌলি নিৰ্দেশিত বাহুবলী-2 য়ে বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতৰ চিত্ৰপ্ৰেমীৰ মাজত অভূতপূৰ্ব আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে। ছবিখনে চাৰি দিনত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বক্স অফিচত প্ৰায় 500 কোটি টকা আৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ আগতে প্ৰথমখন বাহুৱালীয়েও বক্স অফিচত 650 কোটি টকাৰ অধিক ব্যৱসায় কৰিছিল। ছবি দুখনৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ মূল কাৰণ কি বাৰু? সাধাৰণতে দেখা যায় যে ভাৰতীয় দৰ্শকে…