xnhan00.blogspot.com
Baby
" Baby " Ảnh chụp giao diện sử dụng. Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom Một vài bước vẽ trong bức tranh. 01- Phát...