xnepali.net
Tathastu, film review
‘Tathastu’ Details Nepali film – Tathastu Starring – Rekha Thapa, Kishor Khatiwada, Subash Thapa etc. Director – Shabir Shrestha Release date – January 09,…