xnepali.net
Nepali Movie – Maryo Ni Mayale Maryo
Nepali Movie – Maryo Ni Mayale Maryo Starring – Rajesh Hamal, Shovita Simkhada, Krishna Bahadur Rajbahak, Gita Adhikari, Anjali Rana, Krishma Chaulagai, Sharmila Shrestha (guest) etc. D…