xnepali.net
Nepali Movie – Chokho Maya
Nepali film – Chokho Maya (चोखो माया) Starring – Saroj Khanal, Kristi Mainali, Bijaya Lama, Rabi Shah, Hari Prasad Rimal, Rajpal Thapa, Samrat Sapkota, Laxmi Giri, Rudra Raj Pandey, Sak…