xn--j1aat.xn--90a3ac
Суђење у разумном року и правда у Србији? Како се судови опходе према очевима и децом у судским поступцима? | Српски културни клуб
Основно начело сваког поступка који се води пред судом (да ли био парнични, кривични, ванпарнични или пак прекршајни) је да се он мора водити у временским границама и оквирима који су разумни и неопходни потребни за његово вођење и окончање. Судови су самостални и независни државни органи који штите права грађана, те би оваква злоупотреба од стране суда, тј. непотребно одуговлачење судског поступка, морала бити санкционисана. Ако сматрате да поступак у коме сте учесник предуго траје, или се против вас несразмерно дуго води истрага, покрените поступак по Закону о заштити права на суђење у разумном року. Закон признаје новчано обештећење у износу од 300 до 3.000,00 ЕУР у динарској противвредности на дан исплате, према средњем курсу НБС, по предмету. Дана 17. децембра 2018. године поднео сам предлог за извршење на основу извршне исправе Основном суду у Новом Саду против некадашње супруге, као извршног дужника, ради одржавања личних односа са дететом, по пресуди Основног суда.