xn--j1aat.xn--90a3ac
Саша Недељковић: СОКОЛСКО ДРУШТВО Београд VII и Привредник | Српски културни клуб
У Загребу на инициjативу Владимира Матиjевића и наjугледниjих Срба трговаца из Аустро-Угарске Монархиjе било је 1897. основано Српско привредно друштво "Привредник". Активност Привредника распростирале на све српске земље. До 1923. седиште Привредника било jе у Загребу, а тада jе пренесено у Београд. (1) Друштво је пре Првог светског рата сарађивало са соколима и са др. Лазом Поповићем. Привредник је после уједињења наставио национални рад у новим околностима. Управа друштва покренула је акцију за оснивање соколског друштва у њеним просторијама и од њених чланова. Соколско друштво Београд VII основано је 5 фебруара 1932. на иницијативу управе национално-хумане установе "Привредник" у њиховим просторијама у Лазаревачкој улици. Друштво су основали: Перо Бекић, Милан Мих. Стефановић, Аврам Филиповић, Јован Мојсиловић, Ђура Терзин, Вид Вујић, Никола Марић, Драгољуб Петровић, Мирко Црнојевић, ... . Одлуком управе "Привредника" друштво је добило велику салу у Шегртском дому за вежбаоницу.