xn--j1aat.xn--90a3ac
ДРАГАН СРЕДАНОВИЋ: ПОРОДИЦА КАО СТУБ ДРУШТВА | Српски културни клуб
Закон треба да штити дететов најбољи интерес тако што прописује обавезу пружања одговарајуће подршке породици и родитељима, укључујући оба родитеља детета и шире породично окружење детета. Закони нису ту само да би били написани, и поштовани формалноправно, већ они морају да се примене фактички, у најбољем интересу, и деце и породице."С обзиром на то да је породица основна друштвена група и природна средина за развој, добробит и заштиту деце, првенствено треба уложити напоре да се детету омогући да остане или да се врати на старање својим родитељима, или другим члановима своје породице. Држава треба да се постара да породице у својој улози пружања старања о потомцима имају приступ одговарајућим облицима подршке.Држава треба да води политике које обезбеђују подршку породицама како би могле да испуњавају своје одговорности према детету и унапређују право детета да успостави и одржи однос са оба родитеља, и целокупном својом породицом. Те политике треба да буду усмерене на корене узрока