xn--j1aat.xn--90a3ac
Саша Недељковић: Соколска жупа Велики Бечкерек | Српски културни клуб
Залагањем Уједињене омладине српске Српско гимнастичко друштво "Венац" основано је 1879. у Вршцу. Рад друштва убрзо је замро. (1) У Банату пре Првог светског рата маџарске власти дозвољавале су оснивање друштава у строго гимнастичком смислу. Чим би друштво хтело да пружа отпор, власти су забрањивале даљи рад друштва. У Банату основани су 1908. девојачки Соко у Кикинди, 1908. Врањево, 1910. оснивање срп. гимнастичког друштва у Вршцу, 1907. "Снага" у Мокрину, 1911. Српски Соко у Панчеву, Српски Соко у Великој Кикинди, 1914. Бечкереку. (2) Месне власти слале су извештаје министарству унутрашњих послова у Будимпешти, да је соколство опасно. У извештајима се "Соко" сматрао као извршујући орган "Народне одбране". Градоначелник Великог Бечкерека 1914.предложио је да серад српског друштва "Соко" обустави, истичући да је љубав тамошњих Срба према Краљевини Србији "претерана" и да су они "најопаснији елеменат за мир у двојној монархији". Соколске вежбе биле су опасне, јер су "занеле грађанство