xn--j1aat.xn--90a3ac
ВЛАДИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: "ФЕМИНИСТИЧКА ТЕОЛОГИЈА" АНE МАРИJЕ ГРИНФЕЛДЕР | Српски културни клуб
У жељи да и теологију надоји феминизмом, др Свенка Савић (1940) приредила је зборник "Феминистичка теологија" (1999). У њему се нашао и чланак "Феминистичка теологија: критички осврт на методе и главна питања" Аустријанке хрватског порекла Ане Марије Гринфелдер (Аnna Maria Grünfelder, 1948). То је један од најпретенциознијих чланака. Садржи неколико водећих теза. Размотримо их. 1. Жена грешница Једна од најљубљенијих феминистичких запажања своди се на идеју да библијска приповетка о првенству Евиног узабрања "забрањеног воћа" води мушкарце ка закључку да мушкарци "морају надзирати жену, бдети над њеним моралом и понашањем, јер је, ето, она слабија, поводљивија и непостојаниjа од њих". Прича о Адаму и Еви у својој психо-социјалној импликацији заиста сугерише потребу за мушкарчевом бригом за сексуалном верношћу жена. Ана Марија Гринфелдер добро схвата импликације приповетке, али слабо разуме њену биолошку логику. То је последица њеног догматског култур-детерминизма. Ана Марија Гринфелдер