xn--j1aat.xn--90a3ac
Владимир Петровић: ОТПОР НАМЕТНУТОЈ СТВАРНОСТИ | Српски културни клуб
Шта је настрашније у наметнутој стварности Србије? Прво, морам објаснити зашто користим реч "наметнута". Верујем да постоји једна стварност по себи на коју не можемо утицати и која представља збир свих фактора и догађаја, док се људима представљају само делови те стварности онако како то одговара властима и круговима моћи унутар земље и изван ње. Од доласка на власт Александра Вучића почињу вербални напади на јавни сектор, људи запослени у њему се означавају као "паразити", нерадници, вишак, трошак... Заводе се мере штедње, зауставља се запошљавање у јавном сектору, смањују се плате запосленима и решавају се технолошки вишкови. Све ове мере су произашле из договора са ММФ-ом око новог задуживања и отплате постојећих дугова, а узрок томе је наш пут ка Европској унији који од 2009. године, након укидања царина на ЕУ производе, проузрокује огроман буџетски дефицит због којег се задуживање наше земље убрзава. Наравно, примена наведених мера није довела до значајнијег смањења буџетског