xaviaranda.cat
Wikidata, la base de dades universal i col·laborativa. - Xavi Aranda
Wikidata és una base de dades lliure i universal que es va crear per contribuir als projectes Wikipedia. Actualment té moltes utilitats.