xarxantoni.blog.pangea.org
XARX@NTONI A LA JORNADA DE DINAMITZACIÓ DE LA INTERNET SOCIAL
Volem informar-vos que Xarxantoni va estar present a la 14ª Jornada de Dinamització de la Internet Social. La jornada va girar al voltant dels següents temes: El ciutadà intel·ligent. Fer visibles estratègies centrades en l’apoderament del ciutadà, des del punt de vista del ciutadà