x-roadschurch.org
Детско служение
ДЕТСКО СЛУЖЕНИЕ В църква „Кръстопът” изключително много ценим децата. Вярваме, че Господ Исус има особено отношение и загриженост към тях и затова ги е поверил на нас, техните родители. Чрез нашето възпитание и личен пример, Той изгражда не само личността на децата, но и връзката Му с тях. В то