zycie-jest-piekne.eu
Czas trudnych rozmów | | Życie jest piękne
Nie jest łatwo wychowywać, a wychowywanym być też nielekko.