zuin.net
laudioko Zarata-Mapa
Denon ezaguerarako jakinarazten da Udal honetako Udalbatzak, 2015eko irailaren 28an egin duen bileran, besteak beste, hartu duen erabakiko xedapenenen atala honako hauxe dela: “Lehena.- Jendaurrean…