zuin.net
Enpresak sortzeko diru-laguntzak
Irailaren 6an ALHAOn argitaratu da herrian auto enplegua sustatzeko eta enpresak sortzea pizteko 2019ko diru-laguntzen deialdia. 2018an abiatu diren enpresa proiek-tuak diruz lagunduko dira horien …