zts.skibek.pl
Koło EV – kalkulator ekwiwalentu
Jak łatwo obliczyć czas ekspozycji podczas wykonywania zdjęć z zastosowaniem filtrów szarych (ND)? Jak łatwo przeliczyć o ile działek musimy przymknąć przysłonę, żeby wydłużyć czas ekspozycji szes…