znp.ca
Wspólnota Polska- nabór wniosków na rok 2020
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w sierpniu 2019 r. rozpocznie nabór wniosków na rok 2020. Nasze działania realizować będziemy w ramach siedmiu obszarów tematycznych: Wspieranie działalności organ…