zlpchicago.org
10th Congress of Medical Polonia, Gdansk 2019
CLICK FOR MORE PICTURESX Kongres Polonii Medycznej i III Zjazd Lekarzy Polskich W dniach 29.05.2019 -2.06.2019 odbył się w Gdańsku kolejny, X już Kongres Polonii Medycznej, zorganizowany przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych (Dr. Janusz Kasina, Prezes) oraz Okręgową Izbę Lekars