zentoleando.gal
Se vende (Véndese)
SE VENDE O cartaz diante da cancela da finca non deixaba lugar a dúbidas. De todos os xeitos, volvín mirar. Se vende. En letras grosas e negras sobre un fondo alaranxado. Inconfundible. Quedei un p…