zegpower.no
Fredrik Mowill ny styreleder i ZEG Power - ZEG POWER AS
Fredrik Mowill er ny styreleder i ZEG Power fra 1 oktober 2018. Fredrik har omfattende erfaring med kommersialisering av ny og innovativ teknologi, gjennom sin tidligere rolle som daglig leder av Opra Turbines, et selskap som har utviklet og kommersialisert en innovativ turbinteknologi. Fredrik ledet selskapet fra tidlig fase, gjennom en krevende periode med betydelig …